THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2969340

Đang online: 21

Thông tin chuyên gia:Nguyễn Thị Cành
(23/06/2015)

Họ và tên: Nguyễn Thị Cành
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: GS
Chuyên gia lĩnh vực:Kinh tế
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học kinh tế-Luật
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:0837244555
Email: canhnt@yahoo.com
Công trình tham gia: Danh sách đề tài nghiên cứu: "Tín dụng chính sách cho các doanh nghiệp Việt nam, 2005-2006 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cung-cầu thị trường chứng khoán Việt nam, 2008-2009 Xây dựng các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế Việt nam giai đoạn 2011-2020, 2008-2010 Sách: Education sector in Vietnam transition economy. Nhà xuất bản: Oxford University Press, 1998 Sách: THE RELATION BETWEEN LOCAL AND CENTRAL GOVERNMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT PROPULSION PROCESS IN VIETNAM (Case study- Ho Chi Minh City). Nhà xuất bản: Seoul-Korea, 2007 Sách: The population challenge (Population as Number, Population as People). Nhà xuất bản: Oxford-University, 1996 Sách: Vận dụng các mô hình toán trong phân tích và dự báo kinh tế, 2000 Sách: Thị trường lao động TP.HCM trong giai đọan chuyển đổi nền kinh tế, 2001 Sách: Mức sống dân cư và phân hóa giàu nghèo trong giai đọan chuyển đổi kinh tế tại Việt Nam, 2002 Sách: Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế: Lý thuyết và thực nghiệm, 2004 Sách: Tax incentives policy for SMEs in Vietnam, 2005 Sách: Lending policy for domestic companies in Vietnam, 2006 Sách: Tài chính công, 2006 Sách: Phương pháp và Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế, 2007 Sách: Thị trường chứng khoán-cấu trúc và cơ chế hoạt động, 2007 Sách: Quản trị tài chính, 2008 Sách: Tài chính phát triển, 2009 Sách: Phát triển kinh tế với vấn đề biến đổi nguồn nhân lực trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 1998 Sách: Một số ý kiến về cải cách chế độ tiền lương hiện nay, 2002 Sách: Vận dụng mô hình cân bằng tống thể và kinh tế lượng để dự báo và xây dựng các mục tiêu chiến lược cho Việt Nam đến năm 2020, 2010 Sách: Tài chính quốc tế, 2012"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm