THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1796653

Đang online: 13

Thông tin chuyên gia:Bùi Tá Long
(23/06/2015)

Họ và tên: Bùi Tá Long
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Môi trường
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:0838651132
Email: longbuita@yahoo.com
Công trình tham gia: Danh sách đề tài nghiên cứu: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý chất lượng môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2000 – 2002 Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường nước mặt và không khí tại tỉnh An Giang, 2001-2003 Nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh mô hình chất lượng nước để mô phỏng và dự báo lan truyền và phát tán các chất độc hại trong môi trường nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, 2002-2003 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán kết hợp GIS để mô phỏng và dự báo xu thế biến đổi môi trường không khí tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (đề tài nhánh), 2002-2003 Xây dựng công cụ tích hợp GIS với các dữ liệu phân bố dịch bệnh và mô hình dự báo dịch (phần mềm MCAD), 2005 Xây dựng phầm mềm ứng dụng GIS quản lý tổng hợp các điểm ngập, hệ thống thoát nước và chất lượng nước bùn kênh rạch TpHCM (TOWN). 2005 - 2006 Ứng dụng công nghệ thông tin trợ giúp công tác quản lý ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Ngãi, 2006-2007 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý số liệu chất thải rắn đô thị TP.HCM, 2006-2007 Nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung – trường hợp cụ thể là Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 2007-2008 Nghiên cứu ứng dụng công cụ e-manifest, e- card trong quản lý chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh, 2008-2009 Xây dựng công cụ tin học trợ giúp công tác quản lý môi trường cho quận huyện Tp. Hồ Chí Minh – trường hợp cụ thể là quận Thủ Đức và quận 12, 2008-2009 Xây dựng phần mềm quản lý tổng hợp số liệu quan trắc chất lượng nước mặt lưu vực hệ thống sông Đồng Nai dựa trên công nghệ Web GIS (WINS), 2009-2010 Sách: Hệ thống thông tin môi trường, 2006 Sách: Mô hình hóa môi trường, 2008"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm