THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2979833

Đang online: 69

Thông tin chuyên gia:Bùi Xuân Thành
(23/06/2015)

Họ và tên: Bùi Xuân Thành
Năm sinh: 1978
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Xây dựng
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP. HCM
Điện thoại:0838647256
Email: thanhait@yahoo.com
Công trình tham gia: "Ứng dụng bùn hạt hiếu khí (aerobic granule) khử nito trong nước thải thủy sản, 3/2009 - 9/2009 Xử lý nước thải dệt nhuộm ứng dụng công nghệ lọc màng hiếu khí và quá trình oxi hóa bậc cao, 9/2010 - 9/2011 Nghiên cứu ứng dụng mô hình hô hấp kế (OUR) để giám sát chất lượng các công trình xử lý sinh học, 3/2011 - 3/2012 Ứng dụng công nghệ màng lọc sinh học có giá thể (Attached Growth Membrane Bioreactor) xử lý nước thải ao nuôi cá tra, 11/2011 - 11/2012 Ứng dụng mô hình đất ngập nước trên mái (mái xanh) xử lý nước thải sinh hoạt: Một giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 12/2011 - 12/2013 Nghiên cứu ứng dụng màng Woven Fiber Microfiltration (WFMF) xử lý nước thải bể tự hoại, HCMC, 3/2012 - 3/2013 Wastewater Treatment for Textile and Garment Industries By Membrane Bioreactor Coupling with Advanced Oxidation Processes, 8/2010 - 7/2011 Monitoring of water quality of Mekong Delta provinces and South-east Provinces of Ho Chi Minh City, VietNam [METAWATER Co. Ltd, Japan], 2010 Monitoring of Arsenic in groundwater of Long An, Mekong Delta province, Viet Nam, 1/2010 - 12/2010 Monitoring of Arsenic in groundwater of Tien Giang, Mekong Delta province, Viet Nam, 1/2011 - 12/2011 Landscape Analysis and Bussiness Model Assessment in Fecal Sludge Management: Extraction and Transportation Models in Vietnam [Hanoi University of Civil Engineering-HCMC University of Technology- Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)], 3/2011 - 9/2011 Sustainable water management in urban fringe areas through industrial wastewater reuse [FRANCE/AIT - Network Regional Programme Project (2010-2011), AIT-HCMUT-INSA], 1/2010 - 12/2011 Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước thải và đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý cải thiện hệ thống nước thải khu công Nghiệp Lê Minh Xuân, 2/2009 - 8/2009 Đánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước thải và đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý cải thiện hệ thống nước thải khu công nghiệp Trảng Bàng, 2/2011 - 7/2011 Improving the local communities environment through development communities action plan of Water & Sanitation (WATSAN) [WWF], 2009 Sustainable water management policy project, HCMUT-Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Japan, 2006 Public awareness for residents in area of Tan Hoa–Lo Gom canal, CBEM project, Asia Foundation, USA, 2003 Sách: Aerobic Environmental Process: Chapter 23 in Advances in Fermentation Technology. Nhà xuất bản: Asiatech Press, New Delhi, 2008 Sách: A summary report of Research on Sustainable Water Management in Asia, Fresh Water Resources Management Project. Case study: Groundwater resources management in HCMC, Book chapter in Sustainable groundwater management in asian cities. Nhà xuất bản: IGES, Japan, 2006 Sách: Sustainable Groundwater Management in Asian Cities. Chapter 3: Water resources management in Ho Chi Minh City, Sustainable Groundwater Management in Asian Cities. International Global Environmental Strategy (IGES) Hayama. Nhà xuất bản: IGES, Japan, 2007 Sách: Sổ Tay Hướng Dẫn Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Sinh Học, 2012"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm