THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2958141

Đang online: 16

Thông tin chuyên gia:Chế Đình Lý
(23/06/2015)

Họ và tên: Chế Đình Lý
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:0838651132
Email: cdly@vnuhcm.edu.vn
Công trình tham gia: "Nghiên cứu các giải pháp tiên tiến quản lý cây xanh đô thị nhằm bảo đảm sức khõe cộng đồng tại Tp Hồ Chí Minh, 1998-2001 Nghiên cứu thiết kế chương trình đào tạo nhân lực phục vụ hệ thống thông tin địa lý TpHCM, 2002-2003 Nghiên cứu các phương pháp xử lý thống kê dữ liệu môi trường tài nguyên nhằm gia tăng độ tin cậy các kết quả nghiên cứu, quan trắc, điều tra, 2002-2005 Kiểm kê hiện trạng cây xanh đường phố - khuôn viên- công viên 12 quận Nội thành Tp HCM, 1994-1995 Tổng hợp các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội , môi trường, sinh thái của vùng lãnh thể lưu vực song Đồng Nai làm cơ sở cho đề tài KHCN 07-17, 2000 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cây xanh đường phố và công viên ở thành phố Hồ Chí Minh, 2007-2008 Xây dựng Phần mềm quản lý Cây xanh đô thị - áp dụng cho TpHCM, 2007-2008 Sách: Cây xanh - Phát triển và quản lý trong môi trường Đô thị, 1999 Sách: Thiết kế hoa viên, 1999 Sách: Du lịch Sinh Thái, 2005 Sách: Phân tích hệ thống môi trường (Giáo trình điện tử), 2006 Sách: Đánh giá rủi ro môi trường (Giáo trình điện tử), 2007"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm