THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2967834

Đang online: 29

Thông tin chuyên gia:Đỗ Hồng Lan Chi
(23/06/2015)

Họ và tên: Đỗ Hồng Lan Chi
Năm sinh:
Giới tính: Nữ
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Sinh học
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Đại học Quốc Gia TP. HCM
Địa chỉ: Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại:0837242181
Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn
Công trình tham gia: "Triển khai và kiểm chứng các thử nghiệm độc học môi trường ở lưu vực sông Sài gòn Đồng Nai, 1999-2001 Nghiên cứu và đề xuất một số chỉ tiêu độc học sinh thái cho vùng cửa sông Sài gòn Đồng nai phục vụ công tác quản lý tổng hợp nguồn nước, 2001-2002 Đánh giá nguy cơ gây độc đối với môi trường của nước thải sinh hoạt và công nghiệp đối với môi trường nước TPHCM, 2002-2003 Đánh giá độc tính một số chất thải điển hình tại TPHCM và đề xuất chương trình giám sát tổng hợp đối với các nguồn thải này phục vụ quản lý môi trường, 2003-2004 Sử dụng một số chỉ tiêu độc học sinh thái để đánh giá độc tính nước thải công nghiệp xả ra thủy vực thành phố Hồ Chí Minh và đối chiếu với bộ tiêu chuẩn, 2004-2005 Nghiên cưú xây dựng chỉ tiêu độc học sinh thái nhằm đánh giá độc tính nước thải công nghiệp, 2005-2006 Nghiên cứu đánh giá độc tính một số hoá chất thuộc danh mục nhóm B3 sử dụng trong công nghiệp nuôi trồng thủy sản, 2006-2008 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm định độc tố nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải khu công nghiệp tại bãi lọc thực vật, 2008-2010 Khảo sát ô nhiễm các hợp chất có nguồn gốc estrogen có trong nước thải, 2011-2013 Sách: Vi Sinh Kỹ thuật Môi trường, 2004 Sách: Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh – Việt, 2006 Sách: Giáo trình Độc học Môi trường, 2007 Sách: Chất gây rối lọan nội tiết (EDCs) trong nguồn thải, nguồn nước thiên nhiên và giải pháp kiểm soát, 2013 Sách: Tảo lam độc nước ngọt, 2013"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm