THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3000676

Đang online: 13

Thông tin chuyên gia:Đỗ Phúc
(23/06/2015)

Họ và tên: Đỗ Phúc
Năm sinh:
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Khai thác dữ liệu
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP. HCM
Địa chỉ: Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại:0837244406
Email: phucdo@uit.edu.vn
Công trình tham gia: "Xây dựng một số công cụ tra cứu và tổng hợp thông tin trong thư viện số Phát triển một số mô hình phưong pháp phân loại văn bản tiếng Anh, tiếng Việt và ứng dụng vào việc tìm kiếm thông tin trên Internet, 2004-2005 Ứng dụng khai phá dữ liệu đào tạo Phát triển một số công cụ hỗ trợ phân tích, tổng hợp văn bản tiếng Việt, 2004-2006 Phát triển tìm kiếm và tổng hợp thông tin trên Internet Sách: Turbo Pascal 5.5, 1999 Sách: Turbo Pascal 6.0, 1992 Sách: Bài tập Turbo Pascal 6.0, 1992 Sách: Kỹ thuật lập trình C, 1993 Sách: Kỹ thuật đồ họa bằng Turbo Pascal, 1992 Sách: Kỹ thuật lập trình Foxbase+, 1992 Sách: Giáo trình Các hệ cơ sở tri thức, 2004 Sách: Giáo trình Cơ sở dữ liệu, 2006 Sách: Giáo trình Khai phá dữ liệu, 2005"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm