THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2898715

Đang online: 157

Thông tin chuyên gia:Lê Hoàng Thái
(23/06/2015)

Họ và tên: Lê Hoàng Thái
Năm sinh: 1972
Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: PGS
Chuyên gia lĩnh vực:Công nghệ thông tin
Số năm kinh nghiệm:
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại:0838353193
Email: lhthai@fit.hcmus.edu.vn
Công trình tham gia: "Xây dựng mô hình trích chọn đặc trưng ảnh khuôn mặt cho bài toán nhận dạng đối tượng, 2012-2013 Phương pháp sử dụng thuật giải di truyền để giải quyết bài toán tối ưu hàm số ứng dụng vào lĩnh vực hóa học, 2000-2001 Xây dưng, phát triển, ứng dụng một số mô hình kết hợp giữa mạng nơron, logic mờ và Thuật giải di truyền, 2001-2002 Phát triển một số mô hình tính toán mềm cho bài toán truy tìm ảnh mặt người nhìn thẳng, 2007-2009 Sách: Giáo trình TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A2, 2000 Sách: Thuật giải di truyền – Cách giải tự nhiên các bài toán trên máy tính, 2000"


Các chuyên gia khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm