THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2786740

Đang online: 11

Chi tiết hỏi đáp

Lĩnh vực: Thủy sản
  Hỏi: Lô hàng thủy sản xuất khẩu phải đảm bảo các yêu cầu như thế nào? (Nguyễn Hoài Thương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
  Đáp:

Yêu cầu của lô hàng thủy sản xuất khẩu được quy định tại Điều 22, Mục 1, Chương 3, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về Kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản quy định như sau: Sản phẩm được sản xuất từ cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện, đáp ứng các quy định về bảo đảm ATTP của các nước nhập khẩu tương ứng. Ngoài các thông tin bắt buộc theo quy định của nước nhập khẩu, lô hàng xuất khẩu phải có thêm các thông tin như: mã số cơ sở sản xuất, mã số lô hàng.

Lô hàng thủy sản xuất khẩu được phép ghi trên nhãn các thông tin theo yêu cầu của nhà nhập khẩu nhưng không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và nước nhập khẩu. Trường hợp lô hàng xuất khẩu được sản xuất từ các cơ sở sản xuất khác nhau phải đáp ứng các điều kiện: Cơ sở thực hiện các công đoạn khác nhau phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của Việt Nam và của thị trường tiêu thụ sản phẩm; Các cơ sở tham gia sản xuất lô hàng có văn bản cam kết cùng chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý của Cơ quan kiểm tra trong trường hợp lô hàng bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo hoặc cơ quan kiểm tra phát hiện vi phạm về chất lượng ATTP; Đồng thời, có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ sản xuất và kiểm soát chất lượng ATTP đối với các công đoạn sản xuất do cơ sở mình thực hiện, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Nguồn tư liệu: Tạp chí Thuỷ sản Việt Nam

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm