Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
247/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tháng 9 năm 2019 23/10/2019 Tải văn bản
1344/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định của Hội đồng sáng kiến thị xã Phú Mỹ để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi cấp huyện. 23/10/2019 Tải văn bản
653/UBND-VP Chỉ đạo xây dựng báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 23/10/2019 Tải văn bản
183/VHTT Triển khai Điều lệ Giải Thể dục Thể hình các câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa #hex2013 Vũng Tàu năm 2019. 23/10/2019 Tải văn bản
199/BC-UBND Báo cáo hoạt động điều hành của UBND xã tháng 10/2019 22/10/2019 Tải văn bản
1176/TB-UBND Về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính- 08h00/24/10/2019 22/10/2019 Tải văn bản
186/CV-DU Về việc đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình của tổ chức khủng bố " Việt Tân" 22/10/2019 Tải văn bản
164/TB-UBND Thông báo danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 22/10/2019 Tải văn bản
2313/QĐ-UBND QĐ Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021./. 22/10/2019 Tải văn bản
3304/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chuyển công tác và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy phó BCHQS cấp xã- Nguyễn Ngọc Duẩn 22/10/2019 Tải văn bản
4082/UBND-TNMT Về việc xin chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do UBND xã Châu pha hoán đổi đất công cho người có đất được sử dụng xây dựng các công trình công cộng tại địa bàn xã Châu Pha 22/10/2019 Tải văn bản
164/QĐ-UBND Thông báo danh mục TTHC cấp xã 22/10/2019 Tải văn bản
4072/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động và họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm ngày thành lập QĐNDVN và sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gđ 2009-2019 21/10/2019 Tải văn bản
52/KM-MTTQ-BTT KH tổ chức" ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở Khu dân cư nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MT dân tộc Thống nhất Việt nam 21/10/2019 Tải văn bản
4069/UBND-VP V/v triển khai Thông báo kết luận số 2060-TB/KL ngày 16/9/2019 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Thị ủy Phú Mỹ. 21/10/2019 Tải văn bản