TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 28/7/2021
Kinh tếĐiểm báo huyện
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Hoạt động UBND xã
Tin tức trong tỉnh
Sản phẩmAn ninh- trật tự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
dịch vụ- du lịch
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

biển lọc an

tàu thuyền ra khơi

lộc an-bình minh lên

nạo vét cửa biển lộc an

văn nghệ

Lượt truy cập: 191382
  HOẠT ĐỘNG UBND XÃ

  Thông báo UBND xã Lộc An về việc xã lũ hồ chứa nước sông ray
24/07/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LỘC AN

 


Số:       /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 


Lộc An, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v xã lũ hồ chứa nước Sông Ray.

 


Thực hiện thông báo số 53/TB-TTTL ngày 23/7/2014 của trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh và công văn số 108/NN ngày 23/7/2014 của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ về việc xã lũ hồ chứa nước Sông Ray.

Để đảm bảo an toàn cho việc xã lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray từ xã Láng Dài đến cửa biển Lộc An.

Nay UBND xã Lộc An thông báo nhân dân đang nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã được biết để chủ động tránh thất thoát về tài sản và tính mạng của nhân khu vực xã lũ.

Thời gian dự kiến xã lũ từ 8 giờ, ngày 26/7/2014 đến 8 giờ ngày 04/8/2014.

Nay thông báo./.

 

Nơi nhận:

-TTVH xã (thông báo);

-Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đồng Thành Long

thu trang- xã Lộc An
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 886 079 - Fax: (84.064) 3 886 079
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu