TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 16/6/2024
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 155102

  

  Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
06/03/2014

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Tiếp - Tỉnh Ủy viên, phó ban tuyên giáo tỉnh ủy  triển khai nghị quyết số 29 hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Cũng tại hội nghị các đại biểu còn được quán triệt các Nghị quyết, kết luận tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm các chuyên đề như: kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nên kinh tế, đổi mới mô hình tăng trường; nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiếp Pháp năm 1992 để trình quốc hội thông qua. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI là trách nhiệm của mọi đảng viên, tổ chức và cấp ủy Đảng. Cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là nắm vững những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy Đảng cần xác định nội dung cần nắm vững trong các Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

xã Tóc Tiên
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu