TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 13/7/2024
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 157300

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Thông báo: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND xã Tóc
Tiên về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tóc Tiên;
UBND xã Tóc Tiên thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham
mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 như sau:


Thông báo: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND xã Tóc
Tiên về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tóc Tiên;
UBND xã Tóc Tiên thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham
mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 như sau:


Phổ biến, tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


Tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ trên cổng thông tin một cửa quốc gia


Trang: 1 Trang: 1/1  
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu