TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 27/5/2024
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 154165

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Thông báo danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Tóc Tiên

Căn cứ Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;Kế hoạch Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và giải pháp khắc phục, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn xã Tóc Tiên

Thực hiện công văn số 1475/UBND-NV ngày 29/4/2021 của UBND thị xã
Phú Mỹ về việc triển khai Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại,
hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và giải pháp khắc phục, nâng
cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn xã Tóc Tiên như sau:THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
UBND xã Tóc Tiên thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp
nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính; thủ tục hành chính như sau:THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND xã Tóc Tiên quý I/2021

Được sự thống nhất của Đảng ủy- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên.

Nay UBND xã Tóc Tiên thông báo lịch trực tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quý I năm 2021, cụ thể như sau:THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND xã Tóc Tiên quý II/2021

Được sự thống nhất của Đảng ủy- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân
xã Tóc Tiên.
UBND xã Tóc Tiên thông báo lịch trực tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy- Hội
đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quý II năm 2021, cụ thể như sau:THÔNG BÁO: Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp
huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021;

Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên niêm yết công khai Danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã
Tóc Tiên và trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉTHÔNG BÁO: Thực hiện mô hình “03 tại nhà” đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Tóc Tiên
Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên thông báo việc thực hiện mô hình “03 tại nhà” đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Tóc Tiên như sau:

Trang: 1 | 2 | Trang sau >  >>|   Trang: 1/2  
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu