TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 21/3/2023
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 137856

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Kế hoạch Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Tóc Tiên

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã với những nội dung sau:Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

 Căn cứ Kế hoạch số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. UBND thị xã ban hành kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trên địa bàn thị xã như sau: Kế hoạch Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Tóc Tiên

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã với những nội dung sau:Kế hoạch Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Tóc Tiên

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã với những nội dung sau:Kế hoạch Tổ chức triển khai Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Chính phủ trên địa bàn xã Tóc Tiên năm 2020

Theo tình hình thực tế và nhiệm vụ Chính trị, Kinh tế- Văn hóa- Xã hộiQPAN của địa phương, UBND xã Tóc Tiên xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ trên địa bàn xã trong năm 2020, nội dung cụ thể như sau:Kế hoạch Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn xã Tóc Tiên (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09/ 01 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên)

 Thực hiện Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên ban hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã trong năm 2020, cụ thể như sau:|<<   < Trang Trước  1 | 2 | Trang: 2/2  
  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu