THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2120005

Đang online: 7

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Bình Thuận
Địa chỉ: 61 Cao Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3821 775
Email: nuocntbth@nuocnongthonbinhthuan.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Lý Hữu Phước
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2011
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao các ứng dụng về khoa học kỹ thuật công nghệ, công nghệ thông tin, truyền thông trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường. 2/ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng các mô hình mẫu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để áp dụng và phổ biến rộng rãi cho từng địa bàn nông thôn trong tỉnh. 3/ Tư vấn lập dự án, khoan thăm dò, khoan khai thác địa chất thủy văn, địa chất công trình, khảo sát địa hình, lập và thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, giám sát thi công, đấu thầu. 4. Xét nghiệm chất lượng nước phục vụ cho mục đích ăn uống và các nhu cầu khác./.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm