Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
23/08/2016

Ngày 16/8/2016, Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự có đồng chí Trần Tứ Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Ngàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Trực, PCT Hội đồng nhân dân thị trấn; đồng chí Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn cùng các Đảng viên thuộc chi bộ 09 khu phố, 06 trường học, chi bộ công an, quân sự và chi bộ cơ quan thị trấn Đất Đỏ.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tứ Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn thông qua những nội dung cơ bản, những nội dung mới trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gồm các nội dung: Giới thiệu, quán triệt mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020 nêu trong Nghị quyết; đồng chí Nguyễn Tấn Trực, PCT Hội đồng nhân dân thị trấn báo cáo đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt lần này, các đảng viên, công chức đã nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Từ đó, liên hệ thực tiễn, vận dụng sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

 

Sau hội nghị triển khai, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch cá nhân và xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

 

 

 


Số lượt đọc: 546 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác