Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
22/01/2016

Sáng ngày 19/01/2016, tại Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tứ Hải - Bí thư Đảng ủy thị trấn, chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban chi ủy 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tứ Hải - Bí thư Đảng ủy thị trấn trình bày báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015 gồm một số nội dung cơ bản như: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc Hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị và một số vấn đề quan trọng khác ...

Qua hội nghị, giúp cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, từ đó, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương.

 


Số lượt đọc: 598 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác