Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2016
03/10/2016

Chiều ngày thứ tư, 28/9/2016, tại hội trường TTVH xã Kim Long diễn ra hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Về tham gia hội nghị có đồng chí Huỳnh Thành – Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đồng chí trần thị phương liên – CT.MTTQVN xã, toàn thể cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn trên địa bàn xã.

Biển và hải đảo ngày càng trở thành nguồn lực kinh tế to lớn, mở ra một không gian sinh tồn mới, gắn bó mật thiết và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của nước Việt Nam cũng nằm trong xu hướng chung đó vì nước ta là quốc gia có vùng biển và các đảo, gồm cả đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong biển Đông.

Nội dung và hình thức tuyên truyền đã từng bước được đổi mới phù hợp với các đối tượng, bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc biệt đã kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền biển đảo với hoạt động của địa phương. Cùng với phát huy vai trò của báo cáo viên thông tin tuyên truyền miệng tại hội nghị,đóng góp giải pháp để tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới. Hội nghị cũng xác định 6 nội dung, giải pháp cần tập trung thực hiện, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của tổ quốc, công tác tuyên truyền biển đảo tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, tiềm năng cũng như chủ quyền biển, đảo của tổ quốc; nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động thiết thực hướng về biển đảo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

 

 


Số lượt đọc: 1013 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác