Hội nghị tìm hiểu về pháp luật, tố cáo khiếu nại cho nhân dân xã Kim Long
15/12/2016

Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2015, tại hội trường TTVH, TT xã Kim Long tư pháp xã Kim Long kết hợp với thnah tra huyện Châu Đức tổ chức hội hội nghị tìm hiểu về pháp luật, tố cáo khiếu nại cho nhân dân trên địa bàn xã Kim Long. Về tham dư buổi hội nghị có đồng chí: Nguyễn Minh Tú – Phó chủ tịch UBND xã, toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các thôn và hơn 163 hộ dân trên địa bàn xã.

Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là một trong những quyền cơ bản, quyền tự do dân chủ quan trọng của công dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không tồn tại độc lập mà liên quan chặt chẽ với các quyền tự do khác của công dân trong mối quan hệ tổng hòa của sự thống nhất các quyền và nghĩa vụ của công dân. Thực hiện và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, thể hiện sự phát triển của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và là biểu hiện của chế độ chính trị của mỗi Nhà nước. Khiếu nại, tố cáo không những là công cụ, phương tiện pháp lí hữu hiệu để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của Nhà nước khi bị xâm phạm, mà còn là một trong những phương thức quan trọng để công dân tham gia quản lý nhà nước, phát huy một cách có hiệu quả quyền làm chủ của mình, xây dựng nền công vụ minh bạch, đóng vai trò phục vụ, phù hợp với xu thế phát triển nền hành chính hiện đại trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị nhằm tuyên truyền, nội dung ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu thể hiện  những quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.


Số lượt đọc: 1133 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác