Thôn Hưng Long tổng kết Chi bộ và Ban thôn
02/02/2018

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở thôn Hưng Long, ban thôn Hưng Long tổ chức tổng kết Chi Bộ và Ban điều hành thôn.

Về tham dự có các đồng chí: Huỳnh Thành – CT.UBND xã, đồng chí: Nguyễn Tiến Trung – PCT.UBND xã, ban ngành đoàn thể của xã, Đảng viên 76 ban ngành đoàn thể của thôn, các tổ đoàn kết dân cư, các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn thôn… thôn Hưng Long nằm ngay trung tâm nên có điều kiện phát triển về mọi mặt, đường xá, giao thông thuận lợi. Tôn giáo tự do tín ngưỡng nhưng luôn chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Trong những năm gần đây với sự tác động mạnh mẽ về phát triển kinh tế hộ gia đình qua các chương trình hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư, chuyển đổi hợp lý cây trồng vật nuôi.... đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thôn không có hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể. 


Số lượt đọc: 1595 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác