TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN
02/04/2018

             Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Kim Long vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

           Nhìn chung, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lần này được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Tổng số thanh niên xét duyệt NVQS trên địa bà xã Kim Long có 699 thanh niên, trong đó có 119 thanh niên đủ điều kiện gọi sức khỏe. qua khám sơ tuyển sức khỏe và căn cứ vào chỉ tiêu của HĐNVQS huyện, HĐNVQS xã đã phát lệnh gọi 21 thanh niên lên đường nhập ngũ.

         Trong tổng số 21 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, có 2 thanh niên trình độ đại học, 7 thanh niên có trình độ cao đẳng, 1 thanh niên học trung cấp, còn lại từ 8 đến 12/12.


Số lượt đọc: 986 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác