Ý nghĩa Ngày Thầy thuốc Việt Nam
26/02/2019

Vào ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế và căn dặn 3 điều: Thật thà đoàn kết, thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta. Sau sự kiện này, ngày 27/2 trở thành ngày truyền thống. Năm 1985, Bộ Y tế đã quyết định lấy ngày 27/2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế căn dặn 3 điều như sau: 

Một là phải thật thà đoàn kết: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích.

Hai là phải thương yêu người bệnh: Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang.

Ba là phải xây dựng một nền y học của ta: Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học cần phải dựa trên nguyên tắc: khoa học dân tộc và đại chúng.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế vào ngày 27/2/1955, Bộ y tế đã lấy ngày 27/2 làm ngày truyền thống của ngành.

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khǎn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.

Và đến ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27/2 hằng năm là Ngày thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm đó trở đi ngày 27 tháng 2 được xem là ngày tôn vinh các y, bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế tại Việt Nam và được gọi là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 

Đây cũng chính là ý nghĩa của ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

 


Số lượt đọc: 1499 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác