Kim Long tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc lần thư VII
18/03/2019

Ngày 15/3/2019, UBMTTQVN xã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014- 2019 vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân xã nhà đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V.

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN xã không ngừng được củng cố về tổ chức, nội dung phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, thể hiện rõ tính chất liên minh, liên hiệp tự nguyện rộng lớn sâu sắc. Vai trò , vị trí của MTTQVn xã tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao trong đời sống chính trị- xã hội, mối quan hệ qắn bó giữa mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường, nhân dân tin cậy.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- Đo thị văn minh” được đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến lớn trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân đối với xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, phát triển sự nghiệp giáo dục, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm tỉ lệ hộ gia đình văn háo đạt 97%, 10/10 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, xã văn hóa nhiều năm liền.

Trong 5 năm qua, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, “vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương”,… ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cũng được triển khai thực hiện rộng rãi. Trong năm qua, trên địa bàn xã đã tổ chức 9 đợt đưa hàng Việt về nông thôn với 27 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu hút hơn 3.500 lượt người tham gia mua sắm.


Số lượt đọc: 902 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác