'Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân'
09/09/2020

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn liên quan đến nhân sự.

"Mọi vấn đề bất cập phải được báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý", ông Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 3/9.

Nhấn mạnh di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt, hoặc kém", ông Chính yêu cầu từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu phải nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; đặt sự nghiệp chung của Đảng, của nhân dân lên trên hết trong công tác lựa chọn nhân sự cấp ủy.

Công tác nhân sự cũng cần bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, dân chủ, minh bạch. Những việc phức tạp, nhạy cảm phải thực hiện nhất quán, giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số; "không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm Quy định 205 của Bộ Chính trị để siết chặt kỷ luật trong công tác cán bộ, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

"Kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ", ông Chính nói và yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành phải tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị trung ương và hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành thẩm định tiêu chuẩn chính trị các nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thẩm định tiêu chuẩn chính trị với 50 trường hợp diện trung ương quản lý và nhiều lượt cán bộ các cấp.

Ngành cũng hoàn thành đề án Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị đúng tiến độ báo cáo Bộ Chính trị.


Số lượt đọc: 1080 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác