Đảng ủy Kim Long sơ kết 6 tháng
19/07/2019

Sáng ngày 18/7/2019, Đảng ủy xã tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng qua, tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đổi mới của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị các cấp đạt tỷ lệ cao. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố về tổ chức, hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt các cuộc vận động, tham gia đầy đủ các phong trào cấp trên tổ chức cũng như các phong trào ở địa phương. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được nhiều kết quả thiết thực, có 21 mô hình, 6 điển hình được xây dựng nhân rộng và phát huy tác dụng, tổ dân vận tại các thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật

Bên cạnh những mặt đạt được, xã nhà vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong công tác phát triển đảng viên đưa đồng đều, việc tạo nguồn gặp khó khăn nhất là chi bộ các thôn có đồng bào dân tộc sinh sống. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới nhưng chưa được phong phú, việc quản lý đoàn viên, hội viên và sinh hoạt tổ chức hội chưa chặt chẽ.

 


Số lượt đọc: 919 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác