Kim Long tổ chức lấy ý kiến cử tri sát nhập thôn Hiệp Long và Tân Long
29/10/2019
Nhằm tiếp tục đổi mới xắp sếp tổ chức bộ máy của Hệ thống Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành đối với cấp thôn, tổ dân cư. Đưa Đô Thị Kim Long lên Thị Trấn Kim Long. Sáng ngày 28/10 UBND xã Kim Long tổ chức lấy ý kiến cử tri 2 thôn Hiệp Long và Tân Long thông qua đề án sáp nhập thôn tại trụ sở Thôn Tân Long.

Về tham dự có Các đồng chí Lãnh Đảng uỷ - HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các ban ngành đoàn thể xã và 2 thôn cũng về tham dự và bà con cử tri của 2 thôn cùng tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng định hướng bổ xung cho đề án được hoàn chỉnh.


Số lượt đọc: 1459 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác