UBND TỈNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NĂM 2019
24/10/2019

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2422/QĐ- UBND vv thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019 

Quyết định này đã thông qua phương án đơn giản hóa 26 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quả lý nhà nước của UBND tỉnh Bà rịa- vũng tàu.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở thông tin và Truyền thông có 1 TTHC: “Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” đề nghị sửa đổi thời giạn giải quyết hồ sơ của TTHC cấp: Văn bản xác nahn65 thông báo hoạt động bưu chính, từ 10 ngày điều chỉnh thành 7 ngày.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở y tế có 3 TTHC gồm: thủ tục Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học; TT trả lại chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị; TT Trả lại chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở giao thông vận tải có 1 TTHC: TT đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp (đối với gplx hạng B1) đề nghị sửa đổi thành phần hồ sơ giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở công thương gồm 2 TTHC: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư gồm 2 TTHC: TT thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền; TT thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với DNTN, Cty TNHHH, cty cổ phần, cty hợp danh).

Danh mục  lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở khoa học và công nghệ gồm 1 TTHC: TT kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN. Đề nghị sửa đổi TTHC theo hướng các cá nhân, tổ chức nộp và nhận hồ sơ qua mạng Internet.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và pTNT gồm 2 TTHC: 2 TTHC “Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý” được công bố tại quyết định số 2522 và TTHC “Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh”

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở TN và MT gồm 7 TTHC: TT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã cấp trước ngày Nghị định 203 có hiệu lực; TT Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, với lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm với các hoạt động khác; Tt đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp; TT thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; TT chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuát, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án; TT chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN, KCX, KCH cao và tự xử lý nước thải phát sinh; TT giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của CT UBND cấp tỉnh;

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp gồm 1 TTHC: TT cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú Việt Nam.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở du lịch gồm 3 TTHC: TT công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; TT cấp giấy chứng nhận khóa cập nhận kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế; TT công nhận điểm du lịch.

Danh mục Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở giáo dục và đào tạo gồm 2 TTHC: TT cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;  TT cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình THPT.

Danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý các KCN gồm 1 TTHC: TT cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Số lượt đọc: 827 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác