Kim Long có 8/10 thôn mắc dịch tả heo Châu Phi
13/11/2019

Tính từ tháng 7 đến ngày 3/11/2019, dịch tả heo Châu phi đã xảy ra tại 8/10 thôn: Tân Long, Hiệp Long, Hoa Long, Lạc Long, Thành Long, thạch Long, Hoàng Long, Tam Long.

Trong đó số hộ chăn nuôi heo khai báo thiệt hại ban đầu là 25 hộ, số lượng heo bệnh đã tiêu hủy trên 1.500 con, gồm 235 con heo nái, heo đực và 1.281 chon heo thịt và heo con. Tổng trọng lượng heo bệnh đã tiêu hủy 130.661kg. Ước giá trị thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng.

 Tấc cả heo bệnh đã được Hội đồng tiêu hủy gia súc xã tiến hành tiêu hủy, đào hố, rải vôi, phun hóa chất chôn lấp.


Số lượt đọc: 1046 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác