Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
14/11/2019
Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Sáng ngày 14/11/2019  tại Hội trường Trung tâm VH,TT-HTCĐ xã Kim Long, UBND xã Kim Long tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.  

Dự hội nghị có ông Huỳnh Thành - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Xuân Công chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức, ông Huỳnh Dư, Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng Ủy xã Kim Long và toàn thể các ban ngành, đoàn thể xã, trưởng các thôn trên địa bàn xã và đặc biệt là toàn thể lực lượng Công an và Quân sự xã.

10 năm qua (2009-2019), cấp uỷ, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực, tận dụng hết khả năng để phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh. LLDQ xã được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được thực hiện nề nếp, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện trong đó nêu lên công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện và việc kết hợp QP-AN với công tác đối ngoại xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Công tác xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Công tác xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền quóc phòng toàn dân tại địa phương.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành - Chủ tịch UBND xã ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn 2009-2019.

Để tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Chủ tịch UBND xã Huỳnh Thành yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy lợi thế, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của các thế lực thù địch, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

 


Số lượt đọc: 944 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác