Kim Long triển khai thực hiện quyết định 484, 485/QĐ-UBND
24/04/2020

Thực hiện công văn số 1289 ngày 1/4/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Quyết định số 484 về việc phê duyệt quy trinh nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện và quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

UBND xã Kim Long đề nghị công chức tư pháp- họ tịch triển khai áp dụng thực hiện Thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Thực hiện tiếp nhận và thụ lý giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Đồng thời giao Công chức Văn phòng- thống kê niêm yết công khai các quyết định nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củ xã, trụ sở các thôn để phục vụ việc tra cứu. Cập nhật TTHC trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết theo quy định.


Số lượt đọc: 814 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác