Châu Đức công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc cấp huyện giải quyết
07/05/2020

Theo đó Quyết định công bố 11 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện; 06 thủ tục thuộc lĩnh vực Gia đình. Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức như nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua trực tuyến tại địa chỉ bariavungtau.vnptigate.vn.  Có thu phí hoặc không thu phí tùy theo thủ tục được quy định

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; niêm yết các thủ tục hành chính mới theo Quyết định nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định./.


Số lượt đọc: 856 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác