Xử lý cán bộ bố trí người thân không đủ uy tín
27/08/2020

Những cán bộ bố trí người nhà không đủ uy tín, quy trình thiếu dân chủ để "hợp lý hóa ý đồ cá nhân" sẽ bị xử lý.

Đó là kết luận tại hội nghị giao ban trực tuyến 70 điểm cầu toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 3/8. Các đại biểu thống nhất tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Theo đó, địa phương thực hiện đúng quy định nhưng phải đúng người, đúng việc; bảo đảm tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín trên cơ sở "phát huy dân chủ, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, tất cả vì sự nghiệp chung". Người đứng đầu phải khách quan, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh "phải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc".

Theo ông Chính, cần đặc biệt coi trọng việc kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, các cơ quan tham mưu phải "đúng vai, thuộc bài", phối hợp chặt chẽ để phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nêu hàng loạt nhiệm vụ mà ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải làm thời gian tới, trong đó có nắm chính xác kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy; lên kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 25/7, cả nước đã có hơn 52.000 đảng bộ, chi bộ cơ sở (đạt trên 99,8%) tổ chức thành công đại hội; 624/1305 đại hội cấp trên cơ sở cũng được tổ chức (đạt 47,8%); bầu được hơn 16.300 cấp ủy viên, gần 4.900 ủy viên ban thường vụ. Một số Đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm như: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...


Số lượt đọc: 1193 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác