NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2020/NĐ-CP NGÀY 14/8/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG TIN NHẮN RÁC, THƯ ĐIỆN TỬ RÁC, CUỘC GỌI RÁC
20/10/2020

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020). 

I. Quy định về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1. Tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác là tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng; tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP và tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

2. Quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo: phải được gắn nhãn [QC] hoặc [AD] ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn học chủ đề thư điện tử; có chức năng từ chối theo quy định, trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; có thông tin về người quảng cáo.

3. Quy định về cuộc gọi điện thoại quảng cáo: có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước không cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; phải cấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo khi người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi.

II. Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo

1. Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo hoặc người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

2. Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài danh sách không quảng cáo, người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo.

3. Trường hợp người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

4. Phải chấm dứt việc gửi đến người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người sử dụng.

5. Mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

6. Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người sử dụng.

7. Không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh.

III. Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

1. Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông vận hành hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác (trên đầu số 5656).

2. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác qua đầu số 5656.

3. Trường hợp nếu gặp hiện tượng người lạ yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại, người dân trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để được hướng dẫn kịp thời.

IV. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Được quyền nhận hoặc từ chối nhận quảng cáo.

2. Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet hướng dẫn về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; cung cấp các công cụ, ứng dụng để chủ động ngăn chặn, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

3. Không nhận bất kỳ tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào sau khi đã đăng ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet số điện thoại của mình nằm trong danh sách không quảng cáo.

4. Chuyển tiếp thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác về Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến đầu số 456 và từ ngày 01/01/2021 đến đầu số 5656.

5. Phản ánh thông tin về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đến Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện, thị xã.

V. Một số chế tài xử lý vi phạm

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp sau:

- Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận;

- Gắn nhãn thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định;

- Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng.

- Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo.

- Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với một trong các hành vi sau đây:

- Không cung cấp miễn phí cho người sử dụng cơ chế tiếp nhận và xử lý các thông báo về thư rác;

- Không chấm dứt việc gửi đến người nhận thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận;

- Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

- Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng./.


Số lượt đọc: 598 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác