Hội nghị cán bộ công chức, lao động năm 2021 xã Kim Long
18/01/2021

UBND và BCH Công đoàn cơ sở xã Kim Long vừa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,lao động năm 2021.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, Công đoàn cơ sở xã luôn quan tâm thực hiện đúng chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức và người lao động. Ngoài lương và phụ cấp, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác thi đua được bình xét công khai, dân chủ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan học tập kinh nghiệm, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới được công đoàn xã phát động, phối hợp thực hiện đạt hiệu quả; không chỉ tạo mối đoàn kết gắn bó, động viên cán bộ, công chức, người lao động hăng say công tác mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, trong đó tập trung cao vào các nội dung quy đinh tại quy chế làm việc, chế độ thăm hỏi, khen thưởng của Công đoàn năm 2021 nhằm góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và tổ chức Công đoàn trong năm 2021.

Năm 2021, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và cơ quan UBND xã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan UBND xã với các mục tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; MTTQ và các đoàn thể thành viên triển khai tổ chức các  hoạt động đầy đủ theo đúng kế hoạch của cơ quan cấp trên; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng và nâng cao chất lượng cơ quan công sở văn hóa.


Số lượt đọc: 1390 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác