Kỳ họp bất thường của HĐND xã Phước Tỉnh năm 2019. (10/05/2019)

Sáng 10/5/2019, Hội đồng Nhân Dân (HĐND) xã Phước Tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch Kinh tế; triển khai đề án sát nhập ấp kiến nghị đề xuất UBND huyện; địa điểm: Hội trường B- UBND xã Phước Tỉnh.

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sáp nhập các ấp trên địa bàn xã Phước Tỉnh. (26/04/2019)

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ và Quyết định, Công văn của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như Công văn của UBND huyện Long Điền; Đề án số 1881/ĐA-UBND ngày 08/8/2018 của UBND xã Phước Tỉnh về việc sáp nhập các ấp trên địa bàn xã; UBND xã  Phước Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập các ấp trên địa bàn xã Phước Tỉnh được chia làm 5 cụm; Theo đó, thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019.

Phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. (30/03/2019)

Ngày 30/3/2019, Uỷ ban Nhân dân xã Phước Tỉnh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trên địa bàn xã Phước Tỉnh; Địa điểm: Uỷ ban Nhân dân (UBND) xã Phước Tỉnh.

Thanh niên xã Phước Tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ (20/02/2019)

Sáng nay 20/02, hàng chục thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc; Lễ giao nhận quân năm 2019 chính thức được tổ chức tại Trung tâm văn hoá, Thể thao huyện Long Điền. Việc giao nhận quân đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian.