Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh quí I năm 2020. (09/03/2020)

Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh từng bước được nâng cao, tinh gọn, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã.

Công tác cải cách hành chính tháng 10/2019. (16/10/2019)

Trong tháng 10/2019, UBND xã Phước Tỉnh đã tiếp nhận 587 hồ sơ, trong đó: bảo trợ xã hội có 01 hs; đất đai có 04 hs; tiếp công dân có 06 hs; chứng thực có 274 hs; hộ tịch có 249; thông thường có 53 hs. Qua tiếp nhận đã trao trả đúng hẹn có 492 hồ sơ; trả sớm hẹn có 95 hồ sơ; đạt tỉ lệ 100%.

Mô hình một cửa liên thông năm 2019 (30/09/2019)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-TTg ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. (04/07/2019)

Ngày 04/7/2019, đồng chí Lê Trần Minh, trưởng đoàn kiểm tra, phó phòng Nội vụ huyện Long Điền và các thành viên trong đoàn kiểm tra CCHC huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Phước Tỉnh; địa điểm: Hội trường A-UBND xã. Địa phương có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tiền, phó chủ tịch UBND xã và các thành viên xã.

Xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền): Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (29/10/2018)

Tiếp tục công tác kiểm tra triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, sáng ngày 26/10/2018, Tổ công tác số 1 thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh do Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Bộ phận Tiếp nhận và trẻ kết quả thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2018: “ 3 Biết và đúng hẹn” tại Xã Phước Tỉnh. (22/10/2018)

Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-VH- XH của địa phương. Trong đó, tiêu chí Cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả đúng hẹn, chất lượng phục vụ, thái độ giao tiếp của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (01 cửa) luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, năm 2018, chi bộ Cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “03 biết và đúng hẹn” (Biết cười, biết cám ơn và biết xin lỗi) tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.