Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2020. (25/09/2020)

Sáng ngày 24/9/2020, Đảng ủy xã Phước Tỉnh tổ chức tổ chức Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác Cải cách hành chính năm 2020; địa điểm: Hội trường TTVH, TT và HTCĐ xã Phước Tỉnh. Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Thành Điền, HUV-Bí thư Đảng ủy xã.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020 (11/09/2020)

Ngày 13/8/2020, UBND xã Phước Tỉnh ban hành Quyết Định số 227/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch CCHC năm 2020. Trong đó có 25 đầu công việc được phân công cụ thể từng bộ phận chuyên môn thực hiện. Đến nay đã thực hiện được 21/25 đầu công việc, đạt 84%.

CÔNG TÁC KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ PHƯỚC TỈNH. (01/07/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BDV, ngày 31/01/2020 của Ban Dân vận huyện ủy Long Điền v/v Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn huyện.

CÔNG TÁC CCHC TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (03/06/2020)

Được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, địa phương tổ chức thực hiện mô hình Dân vận khéo " Bộ phận một cửa và Đoàn xã, Hội phụ nữ xã chung tay thực hiện cải cách hành chính với phương châm vì nhân dân phục vụ" trên địa bàn xã Phước Tỉnh.

UBND xã Phước Tỉnh quyết tâm khắc phục những điểm còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính thể hiện qua kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019. (27/04/2020)

Nhằm tiếp tục giữ vững cũng như từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020, UBND xã đề nghị đồng chí Đoàn Ngọc Phúc, Công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn có liên quan khẩn trương phân tích các tiêu chí thành phần còn hạn chế hoặc chưa đạt điểm tối đa (theo biểu thống kê đính kèm), cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục, trình UBND xã trong tháng 4/2020 để làm cơ sở tổ chức cuộc họp rút  kinh nghiệm và tìm giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã.

Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh quí I năm 2020. (09/03/2020)

Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh từng bước được nâng cao, tinh gọn, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã.

Công tác cải cách hành chính tháng 10/2019. (16/10/2019)

Trong tháng 10/2019, UBND xã Phước Tỉnh đã tiếp nhận 587 hồ sơ, trong đó: bảo trợ xã hội có 01 hs; đất đai có 04 hs; tiếp công dân có 06 hs; chứng thực có 274 hs; hộ tịch có 249; thông thường có 53 hs. Qua tiếp nhận đã trao trả đúng hẹn có 492 hồ sơ; trả sớm hẹn có 95 hồ sơ; đạt tỉ lệ 100%.

Mô hình một cửa liên thông năm 2019 (30/09/2019)

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-TTg ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. (04/07/2019)

Ngày 04/7/2019, đồng chí Lê Trần Minh, trưởng đoàn kiểm tra, phó phòng Nội vụ huyện Long Điền và các thành viên trong đoàn kiểm tra CCHC huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Phước Tỉnh; địa điểm: Hội trường A-UBND xã. Địa phương có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tiền, phó chủ tịch UBND xã và các thành viên xã.

Xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền): Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (29/10/2018)

Tiếp tục công tác kiểm tra triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, sáng ngày 26/10/2018, Tổ công tác số 1 thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh do Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.