Mô hình một cửa liên thông năm 2019
30/09/2019
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-TTg ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

 

UBND xã Phước Tỉnh đã xây dựng cơ chế một cửa " BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ", tổ chức cải cách thủ tục hành chính đảm bảo theo quy trình, quy định của pháp luật.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận tiếp nhận 5.990 hồ sơ, đã giải quyết trước hẹn, đúng hẹn 5.990 hồ sơ (trong đó: lĩnh vực địa chính 40 hồ sơ; Tư pháp 5.645 hồ sơ; hành chính thông thường 289 hồ sơ; chính sách 12 hồ sơ; bảo trợ xã hội 4 hồ sơ). Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn xã để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính có trên 200 người tham dự.

 

 

Ngoài ra, tổ chức xếp lịch tiếp công dân vào thứ 4 hàng tuần và tiếp đột xuất những vấn đề chung của xã hội, để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân như: đất đai, lấn chiếm giải tỏa quy hoạch, ô nhiểm môi trường, nghĩa vụ thuế kinh doanh) do đồng chí CT.UBND xã trực tiếp đối thoại được 39 lượt/44 người./


Số lượt đọc: 146 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác