• Liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TỈNH

Địa chỉ: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3842128
Fax: 064.3673707

** Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây.

captcha