THÔNG BÁO SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 (01/01/2021)

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các công việc trên môi trường mạng là xu hướng chung của toàn xã hội và giảm bớt chi phí, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020. (10/11/2020)

Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã lấy ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với dấu mốc là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chính thức sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE trên địa bàn Tỉnh (01/07/2020)

 Nhằm phục vụ tổ chức, công dân liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị; nhận xét, đánh giá giải quyết hồ sơ; nhận xét, đánh giá công chức; theo dõi, quản lý, thống kê, báo cáo tiến độ hồ sơ.

BRVT CHO PHÉP MỞ BIỂN TỪ NGÀY MAI 7/5. CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC NGHI THỨC TÔN GIÁO QUAN TRỌNG NHƯNG KHÔNG TẬP TRUNG QUÁ 30 NGƯỜI (06/05/2020)

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề xuất của UBND thành phố Vũng Tàu, chiều nay 6/5, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục thực hiện những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó nội dung đáng chú ý nhất là các địa phương được phép mở biển từ ngày mai 7/5, đồng thời các tổ chức tôn giáo được phép tổ chức các nghi lễ quan trọng, nhưng không được tập trung quá 30 người.

THÔNG BÁO HỎA TỐC CỦA UBND TỈNH BRVT VỀ DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG, CẤM HOẠT ĐỘNG. (Ban hành lúc 16h20 phút ngày 24/4/2020). (25/04/2020)

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN THÔNG BÁO (16/04/2020)

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


BAN TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 15/6/2019 của Chính Phủ qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản có 9 chương, 58 điều. (13/04/2020)

Nhưng UBND Xã Phước Tỉnh chỉ trích một số điều cơ bản liên quan đến địa phương của xã.
Thông báo để bà con nhân dan của xã Phước Tỉnh nắm biết thông tin của Nghị định 42/2019/NĐ-CP, hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đừng vi phạm.

Từ tháng 4-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực (01/04/2020)

Nhiều chính sách mới có hiệu lực Từ tháng 4-2020 như:

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (20/02/2020)

Nhằm kịp thời nhận thông tin và trả lời ý kiến liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. UBND xã Phước Tỉnh ra thông báo niêm yết một số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018 (19/10/2018)

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018.