Chính thức sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE trên địa bàn Tỉnh (01/07/2020)

 Nhằm phục vụ tổ chức, công dân liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị; nhận xét, đánh giá giải quyết hồ sơ; nhận xét, đánh giá công chức; theo dõi, quản lý, thống kê, báo cáo tiến độ hồ sơ.

BRVT CHO PHÉP MỞ BIỂN TỪ NGÀY MAI 7/5. CHO PHÉP TỔ CHỨC CÁC NGHI THỨC TÔN GIÁO QUAN TRỌNG NHƯNG KHÔNG TẬP TRUNG QUÁ 30 NGƯỜI (06/05/2020)

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề xuất của UBND thành phố Vũng Tàu, chiều nay 6/5, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu tiếp tục thực hiện những biện pháp bắt buộc chung trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó nội dung đáng chú ý nhất là các địa phương được phép mở biển từ ngày mai 7/5, đồng thời các tổ chức tôn giáo được phép tổ chức các nghi lễ quan trọng, nhưng không được tập trung quá 30 người.

THÔNG BÁO HỎA TỐC CỦA UBND TỈNH BRVT VỀ DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG, CẤM HOẠT ĐỘNG. (Ban hành lúc 16h20 phút ngày 24/4/2020). (25/04/2020)

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN THÔNG BÁO (16/04/2020)

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


BAN TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 15/6/2019 của Chính Phủ qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản có 9 chương, 58 điều. (13/04/2020)

Nhưng UBND Xã Phước Tỉnh chỉ trích một số điều cơ bản liên quan đến địa phương của xã.
Thông báo để bà con nhân dan của xã Phước Tỉnh nắm biết thông tin của Nghị định 42/2019/NĐ-CP, hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đừng vi phạm.

Từ tháng 4-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực (01/04/2020)

Nhiều chính sách mới có hiệu lực Từ tháng 4-2020 như:

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (20/02/2020)

Nhằm kịp thời nhận thông tin và trả lời ý kiến liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. UBND xã Phước Tỉnh ra thông báo niêm yết một số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018 (19/10/2018)

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội (18/10/2018)

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mới chưa về đến tay hoặc thất lạc thì chúng ta vẫn có thể lên hệ thống để cập nhật ngay thông tin thẻ mới được cấp mã thẻ bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào...

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 (06/09/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND xã Phước Tỉnh thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 như sau: