Từ tháng 4-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực (01/04/2020)

Nhiều chính sách mới có hiệu lực Từ tháng 4-2020 như:

Niêm yết số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (20/02/2020)

Nhằm kịp thời nhận thông tin và trả lời ý kiến liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. UBND xã Phước Tỉnh ra thông báo niêm yết một số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. 

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018 (19/10/2018)

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018.

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội (18/10/2018)

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mới chưa về đến tay hoặc thất lạc thì chúng ta vẫn có thể lên hệ thống để cập nhật ngay thông tin thẻ mới được cấp mã thẻ bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào...

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 (06/09/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND xã Phước Tỉnh thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 như sau: