UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN THÔNG BÁO
16/04/2020

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


BAN TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN TIẾP TỤC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO ĐẾN HẾT NGÀY 22/4/2020


 


Số lượt đọc: 382 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác