TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020
88,0 %Hồ sơ đúng hạn
HỒ SƠ TIẾP NHẬN
442.591
HỒ SƠ
HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
395.826
HỒ SƠ

THỜI GIAN CẬP NHẬT SỐ LIỆU: 26/11/2020 03:25:29 

THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020
73,4%73,4%5,7%5,7%10,5%10,5%2,0%2,0%8,4%8,4%Hồ sơ đã trả kết quả trước hạn: 331877 /451.904 hồ sơHồ sơ đã trả kết quả đúng hạn: 25661 /451.904 hồ sơHồ sơ đã trả kết quả trễ hạn: 47615 /451.904 hồ sơHồ sơ đang xử lý còn hạn: 8846 /451.904 hồ sơHồ sơ đang xử lý quá hạn: 37905 /451.904 hồ sơ

THỜI GIAN CẬP NHẬT SỐ LIỆU: 26/11/2020 03:25:29

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1999927
 Đang online: 13
 Hôm qua: 11288
 Tháng trước: 273293
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
GIỚI THIỆU
QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1
 Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN