Chính thức sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGATE trên địa bàn Tỉnh
01/07/2020
 Nhằm phục vụ tổ chức, công dân liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, giải đáp phản ánh, kiến nghị; nhận xét, đánh giá giải quyết hồ sơ; nhận xét, đánh giá công chức; theo dõi, quản lý, thống kê, báo cáo tiến độ hồ sơ.

 

Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020, chính thức sử dụng Công Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn để cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã; đồng thời đưa vào vận hành tạm thời phần mềm Một cửa điện tử VNPT - iGATE (trong thời gian chờ phần mềm Một cửa điện tử thống nhất của tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định) trên địa bàn tình Bà Rịa - Vũng Tàu.

 


Số lượt đọc: 292 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác