CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020
11/09/2020
Ngày 13/8/2020, UBND xã Phước Tỉnh ban hành Quyết Định số 227/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch CCHC năm 2020. Trong đó có 25 đầu công việc được phân công cụ thể từng bộ phận chuyên môn thực hiện. Đến nay đã thực hiện được 21/25 đầu công việc, đạt 84%.

 

Trong quá trình thực hiện đã đưa sáng kiến mô hình dân vận khéo "Bộ phận một cửa và Đoàn xã, Hội phụ nữ xã chung tay thực hiện Cải cách hành chính với phương châm vì nhân dân phục vụ" trên địa bàn xã Phước Tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2020. Tổ chức thực hiện mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC "Tạo không gian xanh tại Bộ phận một cửa"; triển khai ứng dụng Zalo trong công tác CCHC trên địa bàn xã Phước Tỉnh.

 

Phối hợp UBMTTQ xã triển khai Thông tin, tuyên truyền được 16 buổi với khoảng 3.400 người tham dự. Ngoài ra phát 5.000 tờ rơi về CCHC.

 

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại đội ngũ công chức đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo. Đến nay tổng số CBCC, những người hoạt động không chuyên trách là: 49 đ/c trong đó: cán bộ 11; công chức 10; các chức danh những người hoạt động không chuyên trách 17; công an 4 đ/c; quân sự 2 đ/c và 6 đ/c thuộc đề án.

 

 

Kết quả trong 9 tháng năm 2020 đã nhận và giải quyết được 4.584/4.584 hồ sơ, trả đúng hẹn 100%. Tỷ lệ giải quyết trước hẹn theo Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 01/12/2014 của UBND Tỉnh về thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hánh chính, cải thiện chỉ số CCHC tỉnh BR-VT là: 1.513/4.584 hồ sơ, đạt tỷ lệ 33%./.

 
 
 

 


Số lượt đọc: 170 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác