Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh quí I năm 2020.
09/03/2020
Công tác cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương xã Phước Tỉnh từng bước được nâng cao, tinh gọn, đảm bảo yêu cầu phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã.

 

 

Từng bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục đúng quy trình, đúng thời gian quy định, hướng dẫn cụ thể cho nhân dân nắm vững thông tin cập nhật, đồng thời giải quyết những khó khăn, thắc mắc, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng thời gian đi lại của người dân.

 

 

Theo báo cáo tổng hợp quý I năm 2020, địa phương xã Phước Tỉnh tiếp nhận 1.119 hồ sơ, đã giải quyết đúng hẹn là 1.119 hồ sơ, trong đó: thi đua khen thưởng là 2 hs; người có công là 2 hs; bảo trợ xã hội là 4 hs; đất đai là 1 hs; tiếp công dân là 2 hs; chứng thực là 437 hs; hộ tịch là 418 hs; thông thường là 253 hs.

 

Kết quả trên là thể hiện tính nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ xã, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "vì nhân dân phục vụ".

 


Số lượt đọc: 169 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác