Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.
04/07/2019

Ngày 04/7/2019, đồng chí Lê Trần Minh, trưởng đoàn kiểm tra, phó phòng Nội vụ huyện Long Điền và các thành viên trong đoàn kiểm tra CCHC huyện đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Phước Tỉnh; địa điểm: Hội trường A-UBND xã. Địa phương có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tiền, phó chủ tịch UBND xã và các thành viên xã.

 

Đồng chí Lê Trần Minh, phó phòng Nội vụ huyện Long Điền, trưởng đoàn kiểm tra CCHC huyện.

 

Nội dung kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC (từ ngày 15/5/2018 đến 15/5/2019) gồm: Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; công tác tuyên truyền; tư pháp; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tụ hành chính năm 2019, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Tiền, phó chủ tịch UBND xã.

 

Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC của địa phương. Kịp thời phát hiện, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn xã.

 

Kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đã kết luận; theo đó chỉ ra những mặt đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại hạn chế đề nghị địa phương phát huy và khắc phục trong thời gian tới/.

 

 

 

 

 

 


Số lượt đọc: 267 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác