Xã Phước Tỉnh khai mạc đại hội thể dục thể thao (07/05/2013)

 Sáng ngày 28/04/2013 tại Trung tâm văn hóa- Học tập cộng đồng xã Phước Tỉnh, đại hội thể dục thể thao xã Phước Tỉnh lần thứ 4 năm 2013 đã chính thức được tiến hành khai mạc, về dự lễ khai mạc đại diện cho lãnh đạo huyện Long Điền có ông Lâm Văn Hồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và các ông, bà đại diện cho các phòng, ban của nghành văn hóa thông tin & thể thao của huyện, về phía địa phương xã Phước Tỉnh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của xã. Các đơn vị cơ sở tham gia đại hội gồm có 15 ấp, các cơ quan, ban ngành thuộc xã quản lý, các đơn vị hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn…