Tân Hải là Xã có tổng diện tích tự nhiên 2.261.05 ha. Phía Đông tiếp giáp Phường Kim Dinh; phía Tây tiếp giáp Xã Tân Hoà; phía Nam giáp Xã Long Sơn; phía bắc giáp xã Châu Pha. Xã có 6 thôn , 04 dân tộc anh em chung sống, với 3.249 hộ, 14.351 nhân khẩu. Toàn xã có 55 hộ thuộc diện nghèo. Nhân khẩu trong độ tuổi lao động của xã là 9.055 lao động. Xã có 2 trường tiểu học và 01 trường phổ thông cơ sở, 01 trường Trung học phổ thông. Ngân sách bình quân hàng năm là: 7,9 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước (huyện) cấp 6,4 tỷ đồng, thu tại xã 300 triệu đồng. Nguồn thu chính của nông dân chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi, năng xuất lúa chỉ đạt 30 tạ/ha.

Trụ sở : Thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: : 064.3941.462, 064.3890.818.


1. Vị trí địa lý, địa hình:
Diện tích tự nhiên là: 2.261.05 ha
- Phía Đông tiếp giáp Phường Kim Dinh
- Phía Tây tiếp giáp xã Tân Hoà
- Phía Nam giáp xã Long Sơn
- Phía Bắc giáp xã Châu Pha

2. Cơ cấu hành chính xã:
Thành phần:

Bí Thư xã: Đ/c Phạm Đức Trọng
Chủ tịch UBND xã: Đ/c: Trần Thanh Minh
Chủ tịch HĐND xã: Đ/c Phạm Đức Trọng

Các hội và đoàn thể:

- UBMTTQ xã;
- Hội LHPN xã;
- Đoàn thanh niên xã;
- Cựu chiến binh xã;
- Hội nông dân xã.

3. Dân số, thành phần dân tộc và lao động:
- Xã có 6 thôn ấp, 4 dân tộc anh em chung sống, với 3.249 hộ, 14.351 nhân khẩu, trong đó:
    Dân tộc Hoa chiếm      0,05% 
    Dân tộc Kinh chiếm        99%
    Dân tộc Tày chiếm       0,05%
    Dân tộc Mường chiếm   0,3%
Toàn xã có 55 hộ thuộc diện nghèo. Nhân khẩu trong độ tuổi lao động của thị trấn là 9.055 lao động.

4. Giáo dục
- Trường Tiểu học Chu Hải, Trường tiểu học Trần Quốc Toản.
- 01 trường phổ thông cơ sở: Trường Lê Hồng Phong.
- 01 trường Trung học phổ thông: Trường Trần Hưng Đạo.

5. Văn hoá
 - Xã có 6 thôn/ấp được công nhận là ấp làng văn hóa. Năm 2012 xã Tân Hải được công nhận là xã đạt chuẩn văn hóa.
 - Tỉ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 100%
 - Tỉ lệ hộ có ti vi là 100%

6. Y tế
- Có 01 trạm y tế xã
- Trạm xá có 07 nhân viên, 06 y tế thôn.


7. Ngân sách
- Ngân sách bình quân hàng năm là: 7,9 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước (huyện) cấp 6,4 tỷ đồng, thu tại xã 300 triệu đồng.

8. Đất đai:
Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.261.05 ha
- Đất nông nghiệp: 894.61 ha
- Đất lâm nghiệp có rừng: 579.69 ha
- Đất chuyên dụng: 438.36 ha
- Đất ở: 52.87 ha
- Khác: 0.5 ha