THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2979939

Đang online: 40

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Viện nghiên cứu mía đường
Địa chỉ: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3562 227
Email: vienmiaduong@yahoo.com
Website:
Tên thủ trưởng: Cao Anh Đương
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2007
Giới thiệu:1/ Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực mía đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 2/ Nghiên cứu đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về mía đường. 3/ Thực hiện các nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai về mía đường. 4/ Tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và thực hiện công tác khuyến nông thuộc lĩnh vực mía đường. 5/ Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và thông tin khoa học công nghệ về mía đường. 6/ Liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuyên gia, khảo nghiệm, thử nghiệm kỹ thuật mới thuộc phạm vi chức năng của Viện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 7/ Tổ chức sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống mía, thiết bị, hóa chất phục vụ nghiên cứu khoa học về mía đường. 8/ Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khác do Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và các cấp có thẩm quyền giao.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm