THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2969312

Đang online: 29

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3897 574
Email: dichvukh@tdcbinhduong.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Lý Thái Hùng
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Tổ chức thực hiện đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và nhu cầu đảm bảo chất lượng của tổ chức, cá nhân. 2/ Thực hiện hoạt động giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá giám sát và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. 3/ Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 4/ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng). 5/ Thực hiện dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá; dịch vụ thử nghiệm chuyên ngành vật liệu xây dựng, chứng nhận bảo đảm an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị, quản lý phòng đo lường, thử nghiệm; tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, giải thưởng chất lượng, các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường; tư vấn giám sát lắp đặt thiệt bị về đo lường, thử nghiệm; dịch vụ nghiên cứu, sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hợp tác kinh doanh các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm