THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2973418

Đang online: 58

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận
Địa chỉ: 299 đường 19/4, phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3839 466
Email: ttknbtn@vnn.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Tô Quang Bình
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khuyến nông, khuyến ngư và diêm dân. 2/ Nghiên cứu xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật về lĩnh vực khuyến nông, khuyến ngư và diêm dân cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. 3/ Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khuyến nông, khuyến ngư với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu./.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm